ลูกค้าจากเวียดนามเยี่ยมชมโรงงานของเรา

ลูกค้าจากเวียดนามเยี่ยมชมโรงงานของเราสำหรับท่อไร้รอยต่อในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2015 เราแสดงให้เขาเห็นเกี่ยวกับสำนักงานขายของเราในประเทศจีนและเรายังพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในเชิงลึก