ลูกค้าของเราจากฟิลิปปินส์เข้าเยี่ยมชมโรงงานของเรา

ลูกค้าของเราจากฟิลิปปินส์เข้าเยี่ยมชมโรงงานของเราบน 20 กันยายน 2015 พวกเขาโรงงานสำหรับโรงงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของเขา และเราแนะนำบริษัทของเรา และทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้วยกัน  และเรายังให้รายละเอียดของเรา


รูปที่หนึ่ง: ลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน


ภาพสอง: ทดสอบขนาดของท่อ


ภาพที่ 3: ฝ่ายต่างประเทศกับลูกค้า