ลูกค้าของเราจากฟิลิปปินส์เยี่ยมชมโรงงานของเรา

ลูกค้าของเราจากฟิลิปปินส์เยี่ยมชมโรงงานของเราในวันที่ 20 กันยายน 2015 พวกเขาเข้าเยี่ยมชมโรงงานของเราเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของโรงงานและเราแนะนำ บริษัท ของเราและทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ร่วมกับพวกเขา และเรายังให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเราด้วย


ภาพที่หนึ่ง: ลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน


ภาพที่สอง: ทดสอบขนาดของท่อ


ภาพที่สาม: แผนกต่างประเทศของเรากับลูกค้า